Retroplayer.nl

Sinds juli 2014 heeft EmarNetwork een samenwerkingsverband met Retroplayer.nl
Retroplayer.nl is een website voor mensen die geïnteresseerd zijn in retro games. Ze hebben een actief forum, maken veel video content en meer.
Bekijk de site via de volgende link: http://Retroplayer.nl/

De samenwerking met Retroplayer.nl houdt in dat we bepaalde content samen zullen maken, we ondersteuning krijgen bij ons filmproject en dat we linkpartners worden. De Let's play video's waar DGVF in voorkomt, zullen te bekijken zijn op het youtube kanaal van Retroplayer.nl, en de reviews waar Retroplayer in voorkomt, of die mogelijk gemaakt worden door Retroplayer.nl, zullen te bekijken zijn op het
EmarNetworkGames youtube kanaalBekijk hieronder de content van Retroplayer.nl waar DGVF in voorkomt:


Retroplayer.nl Woensdag : Let's play Dennis VS DGVF (Goldeneye)


Retroplayer.nl Woensdag : Let's play 3 Dennis VS DGVF ( Rakugakids)

Retroplayer.nl Woensdag :Let's play zombies (snes) met DGVF

Retroplayer.nl Woensdag : Let's play Super Smash Bros met DGVF

Let's play: Super Mario Kart (SNES) met EmarNetwork


Let's play: Mario Kart 64 met EmarNetworkFacebook groepen en retro gaming + Let's Play:
Dennis VS DGVF ( Mario Kart: Double Dash )


Let's Play: Sport Freaks met EmarNetwork

Let's Play: Mario Smash Football met EmarNetwork

Let's Play: South Park Rally (prototype) met DGVF

Let's Play: Lingo (CD-i) met EmarNetwork

Let's Play: Holy Diver (Famicom) met DGVF

Let's Play: Joshua (NES) met DGVF en Lex

Let's Play: Worms Armageddon (N64) met DGVF en Kevin


Angry Video Game Nerd Movie Review


Let's Play: Cheetahman 2 (NES) met DGVF en Kevin

Video column: de gevaren van een YouTube kanaal